Anmälan

Använd formuläret nedan för att anmäla dig till våra klasser i dans och pole. Ange om anmälan gäller klasser på vår-, sommar- eller höstschemat.

  Anmälan till NYD klasser i dans och pole i Lund
  Registration for NYD dance and pole classes in Lund

  Målsmans namn (om du är under 18 år)
  Parent's name (if under 18)

  Målsmans personnummer - 12 siffror (om du är under 18 år)
  Parent's personal number - 12 digits (if under 18)

  Elevens namn (obligatorisk)
  Student's name (required)

  Personnummer - 12 siffror (obligatorisk)
  Personal number - 12 digits (required)

  Din epost (obligatorisk)
  Your email address (required)

  Telefonnummer (obligatorisk)
  Phone number (required)

  Gatuadress (obligatorisk)
  Street (required)

  Postnummer (obligatorisk)
  Zip code (required)

  Ort (obligatorisk)
  City (required)


  Vi godkänner att ni filmar/fotograferar i klasserna för användning till reklam på New York Dance sociala medier / hemsidan (obligatorisk)
  We authorize you to record video/photograph in classes for usage on New York Dance social media / home page (required)


  Termin (obligatorisk)
  Semester (required)


  Klass/klasser anmälan gäller (ange klassnamn, veckodag och tid)
  Class/classes registering for (enter class name, weekday and time)

  Klass 1 (obligatorisk)
  Class 1 (required)

  Klassnamn (obligatorisk)
  Class name (required)

  Veckodag (obligatorisk)
  Weekday (required)

  Tid (obligatorisk)
  Time (required)

  Klass 2
  Class 2

  Klassnamn
  Class name

  Veckodag
  Weekday

  Tid
  Time

  Klass 3
  Class 3

  Klassnamn
  Class name

  Veckodag
  Weekday

  Tid
  Time

  Klass 4
  Class 4

  Klassnamn
  Class name

  Veckodag
  Weekday

  Tid
  Time

  Klass 5
  Class 5

  Klassnamn
  Class name

  Veckodag
  Weekday

  Tid
  Time

  Klass 6
  Class 6

  Klassnamn
  Class name

  Veckodag
  Weekday

  Tid
  Time

  Klass 7
  Class 7

  Klassnamn
  Class name

  Veckodag
  Weekday

  Tid
  Time

  Klass 8
  Class 8

  Klassnamn
  Class name

  Veckodag
  Weekday

  Tid
  Time

  Klass 9
  Class 9

  Klassnamn
  Class name

  Veckodag
  Weekday

  Tid
  Time

  Klass 10
  Class 10

  Klassnamn
  Class name

  Veckodag
  Weekday

  Tid
  Time


  Din anmälan är bindande! Detta gäller vid anmälan: Man har rätt att avboka två veckor innan kursstart, avbokar man senare får man betala halva avgiften. Har kursen redan startat får man betala hela avgiften. Undantag sjukdom (läkarintyg krävs). Alla under 18 år måste ha målsmans namn samt personnummer på anmälan.

  Your registration is binding! These rules apply to your registration: You are allowed to cancel two weeks prior to the start of the course, if you cancel later then you need to pay half the course fee. If the course has started the full fee must be paid. Exception to this is sickness. Everyone under the age of 18 years must have parent's name and personal number in the registration.

  Skicka anmälan / Submit registration