Partners

Vi är en ideell dansförening med målet att vara som ett andra hem för barn och ungdomar i samhället. Som sponsor eller samarbetspartner kan ni hjälpa oss med detta. Se mer i informationsbladet och kontakta oss så vi kan träffas.