Anmälan

Använd formuläret nedan för att anmäla dig till våra klasser. Ange om anmälan gäller klasser på vår-, sommar- eller höstschemat.

OBS! Vi har fått rapporter att formuläret nedan inte alltid fungerar att skicka in, istället visas ett felmeddelande när man klickar Skicka. Om det händer kan du istället skriva in alla uppgifterna nedan i ett mail och skicka till anmalan@newyorkdance.se.

Viktigt om Yahoo-email!
Om du har en Yahoo-mejladress ber vi dig att använda en annan mejladress, alternativt skicka ett mejl till info@newyorkdance.se med information enligt nedan. Detta då anmälningarna inte når fram när de görs med Yahoo-mejladress.

  Anmälan till NYD klasser i dans och pole
  Registration for NYD dance and pole classes

  Målsmans namn (om du är under 18 år)
  Parent's name (if under 18)

  Målsmans personnummer - 12 siffror (om du är under 18 år)
  Parent's personal number - 12 digits (if under 18)

  Elevens namn (obligatorisk)
  Student's name (required)

  Din epost (obligatorisk)
  Your email address (required)

  Gatuadress (obligatorisk)
  Street (required)

  Postnummer (obligatorisk)
  Zip code (required)

  Ort (obligatorisk)
  City (required)

  Telefonnummer (obligatorisk)
  Phone number (required)

  Personnummer - 12 siffror (obligatorisk)
  Personal number - 12 digits (required)

  Termin (obligatorisk)
  Semester (required)


  Klass/klasser anmälan gäller (ange ort (Lund/Malmö), klassnamn, veckodag och tid)
  Class/classes registering for (enter class location (Lund/Malmö), name, weekday and time)

  Klass 1 (obligatorisk)
  Class 1 (required)

  Klass 2
  Class 2

  Klass 3
  Class 3

  Klass 4
  Class 4

  Klass 5
  Class 5

  Klass 6
  Class 6

  Klass 7
  Class 7

  Klass 8
  Class 8

  Klass 9
  Class 9

  Klass 10
  Class 10


  Din anmälan är bindande! Detta gäller vid anmälan: Man har rätt att avboka två veckor innan kursstart, avbokar man senare får man betala halva avgiften. Har kursen redan startat får man betala hela avgiften. Undantag sjukdom (läkarintyg krävs). Alla under 18 år måste ha målsmans namn samt personnummer på anmälan.

  Your registration is binding! These rules apply to your registration: You are allowed to cancel two weeks prior to the start of the course, if you cancel later then you need to pay half the course fee. If the course has started the full fee must be paid. Exception to this is sickness. Everyone under the age of 18 years must have parent's name and personal number in the registration.

  Skicka anmälan / Submit registration