Covid-19

På grund av rådande förhållande med covid-19 som tyvärr inte blivit bättre så har vi under dessa 3 veckor då skolan varit stängd diskuterat fram och tillbaka hur vi kan arrangera vår verksamhet så alla blir nöjda under dessa omständigheter.
Då man inte vet när denna tuffa period är över så hoppas vi att alla kan hjälpas åt med vår lösning att hålla new York Dance verksamheten levande. Vi har då en plats att komma tillbaks till samt för våra lärare har kvar sina arbeten då denna tuffa period är över.
Vår lösning vi kommit fram till är att fortsätta vår terminen ut med online klasser samt utomhus klasser istället så alla på ett säkert sätt kan fortsätta att träna samt arbeta.
Vi tänkte oss att vi kommer att hålla det vanliga vår termins schemat som ni haft, ni hittar det på vår hemsida (lite annorlunda för pole dans), detta innebär att live sändningen samt utomhus träning blir samma tider och dagar som schemat. Som en liten kompensering för dessa omständigheter så får alla våra elever obegränsat paket så ni kan hoppa in i vilka klasser ni vill!
Utomhus klasser kommer att hållas utanför dansskolan, men vid regn eller snö hålls de live istället.
Live kommer sändas live på vår Instagram så man är med på de klasser man vill under veckans gång.
Liven sänds på våra Instagram kanaler:
Klasserna från stora salen sänds på Instagram kontot: newyorkdance
Klasserna från lilla salen sänds på Instagram kontot: nydlillastudion
Klasserna från pole salen får separat info.
Detta koncept sätter igång tisdagen den 14 april och fortsätter till 7 juni.
När det gäller våra crew klasser så får ni aviseringar i era grupper.
Håll utkik för framtida viktig info samt events på våra sociala medier samt hemsida.
Vi hoppas verkligen att alla uppskattar och förstår denna framtida lösning för våren under denna tuffa period och även har en förståelse att detta är en temporär lösning men även ett sätt för alla att bibehålla vår dansskola samt våra dans lärare under denna tuffa ekonomiska kris.
Stort tack för er förståelse och vi ser fram emot att se er alla hoppa in i våra live och utomhus klasser. 🙂
Schema för dansklasser

 

###############################

 

Due to the prevailing relationship with Covid-19 that unfortunately not improved, we have during these 3 weeks when the school has been closed discussed back and forth how we can arrange our business so all are satisfied under these circumstances.
When you do not know when this tough period is over, we hope that everyone can be helped with our solution to keep the New York Dance business alive. We then have a place to come back to and our teachers have their jobs when this tough period is over. Our solution we decided is to continue our semester with online and outdoor classes instead so everyone can safely continue to train and work.
We will keep the regular spring semester schedule that you had, you find it on our website (a little different for pole dance), this means that the live broadcast and outdoor training will be the same times and days as the schedule. As a small compensation for these circumstances, all our students receive unlimited packages so you can take any classes you want!
It will be broadcast live on our instagram so you enter any classes you want during the week. And outdoor classes will be outside the studio, and when it rain or snow it will be online instead.
Live broadcast on our instagram channels:
The classes from the large studio are broadcast on Instagram account: newyorkdance
Classes from Lilla studio are broadcast on Instagram Account: nydlillastudion
Classes from the Pole Studio gets separate info.
This concept will go on from April 14th until june 7th.
When it comes to our crew classes, you get notifications in your separate groups.
Look out for future important info and events on our social media and website.
We really hope that everyone appreciates and understands this future solution for the spring during this tough period and also has an understanding that this is a temporary solution but also a way for everyone to maintain our dance school and our dance teachers during this tough economic crisis.
Many thanks for your understanding and we look forward to seeing you all jump into our classes. 🙂
Weekly schedule for dance classes

 

###############################

 

Mvh
Mikaela Olsson
New York Dance IF
Www.newyorkdance.se
Instagram: newyorkdance
Facebook: newyorkdancelund

New York Dance #1 i Sverige


https://www.youtube.com/newyorkdancelund

2014 blev vi 1:a i Sverige på rookie battle Street star
2015 och 2018 vann vi Sveriges bästa dansskola på Street star i Stockholm
2019 vann vi 2:a plats på UDO World Championship

New York Dance är en dansförening som startades 2012 av två välkända dansare/lärare från New York, Mikaela Olsson och Brandon Smith som har flyttat till Lund, Sverige för att hålla i dansklasser med allt det nyaste inom dansen från USA.

Läs mer om New York Dance

Hundratals klasser i alla dansstilarVi har något för alla

New York Dance erbjuder klasser för alla åldrar från 5 månader (mamma bebis) och uppåt och har runt 30 olika stilar i veckan. Det är viktigt att alla ska få chansen att vara med oavsett om man vill dansa professionellt eller för att man vill ha en eftermiddagsaktivitet eller ett workout pass.

Läs mer om våra danskurser

Våra lärare

Mikaela Olsson
Mikaela Olssonaka Mae Mae
Grundare av New York Dance Instruktör i Lund

Här finns viHitta till oss i Lund

Annedalsvägen 9, Lund

Runt hörnan från Matthuset. I närområdet finns ett konditori och en hamburgerrestaurang. Lunds medeltida stadskärna erbjuder ett rikt kulturliv och många trivsamma restauranger, caféer och butiker inom behagligt promenadavstånd. Finns även Netto och Nova Lund som är öppet 7 dagar i veckan tvärs över gatan. Vi har vår egna uteplats som är perfekt i väntan på klass samt barnvänlig för barnen att leka i. Bäst av allt är att vi har GRATIS parkering varje dag 24/7 och endast 4 min bilresa från Lund C samt 6 min bussresa från Lund C (gröna stadsbussar 5 till Annedalsvägen, och 4 till Vildanden, gula regionsbussar 126 till vildanden och 137 till Fjelierondellen).

Prova en dansklass!

Kom in och prova en av våra dansklasser för 100 kr per tillfälle.