Covid-19 information

Hur vi hanterar covid-19

Vad ska ni tänka på våren 2021 hos oss på NYD?!?

* Är ni riskgrupp eller har uppvisande av symptom (även milda symptom), så måste ni stanna hemma, minst 2 dagar efter tillfrisknande.
* Vi kräver god hygien, tvätta era händer ordentligt med tvål samt använd handsprit.
* Vi rekommenderar att alla bär munskydd i våra lokaler. Ta med eget eller köp ett NYD munskydd i receptionen.
* Undvik all form av ”häng” på skolan. Klasserna är 55min långa, då de som haft klass går ut innan nästa grupp får gå in för att undvika trängsel. Detta innebär att ni inte kommer in på skolan förrän 5 min innan er klass. Kom färdig ombytta och lämna skolan direkt efter er klass!
* Håll avstånd (1,5-2m) mellan varandra på klasserna, i hallen och receptionen.
* Undvik gärna kollektiv trafik om möjligt.
* Undvik närkontakt, kramar, ta i hand och övrig närkontakt.
* Ta med egen yoga/stretch matta samt microfiberduk till era pole, flexibility, breakdance eller klasser som kräver detta.
* Rengör redskap innan och efter pass om detta används och krävs i er klass.
* Hosta och nys i armvecket, peta gärna inte i ansiktet.
* Inga föräldrar, släkt, vänner osv på skolan. Endast 1 förälder får följa med in på barnklasser 2-5 år.
* Vi erbjuder handsprit på plats men ta gärna med egen.
* Mer information hänvisas ni till folkhälsomyndigheternas hemsida.

Våra åtgärder:

* Vi följer noga utvecklingen och rekommendationerna från folkhälsomyndigheterna.
* Vi begränsar antalet elever i våra klasser beroende på salens storlek.
* Handsprit finns på alla toaletter och i receptionen.
* Våra lärare bär munskydd, håller god hygien och ser till att alla håller avstånd i klasserna.
* Våra pole och balett lärare torkar och spritar av stängerna mellan varje pass.
* Även våra lärare stannar hemma vid minsta symptom, detta kan dock leda till en ökning av vikarier under pandemin.
* Vi tillhandahåller inte yoga mattor och microfiberdukar under pandemin, då var och en själv får medtaga detta.
* Vi har ökat städfrekvensen på toaletter, handtag och andra allmäna ytor under pandemin.


How we handle covid-19

What do you have to think about spring 2021 with us at NYD?!?

* If you are a risk group or have symptoms (even mild symptoms), you must stay at home, at least 2 days after recovery.
* We require good hygiene, wash your hands very well with soap and use hand sanitizer.
* We recommend everyone to wear facemask in our school. Bring your own or buy a NYD facemask at the front desk.
* Avoid all forms of ”hanging out” at the school.  The classes are 55min long, as those who had a class will go out before the next group can go in to avoid crowdyness.  This means that you do not enter the school until 5 minutes before your class.  Come already changed and leave school immediately after your class!
* Keep distance (1.5-2m) between eachother in the classes, in the hall and the frontdesk.
* Avoid public transport if possible.
* Avoid close contact, hugs, touching and other close contact.
* Bring your own yoga / stretch mat and microfiber cloth for your pole, flexibility, breakdance or classes that require this.
* Clean the gears before and after classes if used and required in your class.
* Cough and sneeze in the armfold, do not touch your face.
* No parents, relatives, friends, etc. at the school. Only 1 parent may accompany children in classes 2-5 years.
* We offer handsanitizer, but feel free to bring your own.
* For more information, please refer to the public health authorities’ website (folkhälsomyndigheten).

Our actions:

* We follow the development and recommendations from the public health authorities (folkhälsomyndigheten).
* We limit the number of students in our classes depending on the size of the classroom.
* Hand sanitizer is available in all toilets and in the frontdesk.
* Our teachers wear facemask, maintain good hygiene and ensure that everyone keeps their distance in the classes.
* Our pole and ballet teachers wipe and spray the poles and bars between each class.
* Even our teachers stay at home at the slightest symptom, however, this can lead to an increase in substitutes during the pandemic.
* We do not provide yoga mats and microfiber cloths during the pandemic, as everyone can please bring there own with them.
* We have increased the cleaning frequency in toilets, handles and other public areas during the pandemic.

New York Dance #1 i Sverige


https://www.youtube.com/newyorkdancelund

2014 blev vi 1:a i Sverige på rookie battle Street star
2015 och 2018 vann vi Sveriges bästa dansskola på Street star i Stockholm
2019 vann vi 2:a plats på UDO World Championship

New York Dance är en dansförening som startades 2012 av två välkända dansare/lärare från New York, Mikaela Olsson och Brandon Smith som har flyttat till Lund, Sverige för att hålla i dansklasser med allt det nyaste inom dansen från USA.

Läs mer om New York Dance

Hundratals klasser i alla dansstilarVi har något för alla

New York Dance erbjuder klasser för alla åldrar från 5 månader (mamma bebis) och uppåt och har runt 30 olika stilar i veckan. Det är viktigt att alla ska få chansen att vara med oavsett om man vill dansa professionellt eller för att man vill ha en eftermiddagsaktivitet eller ett workout pass.

Se New York Dance på Youtube med exempel på de olika stilarna!

Läs mer om våra danskurser

Våra lärare

Mikaela Olsson
Mikaela Olssonaka Mae Mae
Grundare av New York Dance Instruktör i Lund

Här finns viHitta till oss i Lund

Annedalsvägen 9, Lund

Runt hörnan från Matthuset. I närområdet finns ett konditori och en hamburgerrestaurang. Lunds medeltida stadskärna erbjuder ett rikt kulturliv och många trivsamma restauranger, caféer och butiker inom behagligt promenadavstånd. Finns även Netto och Nova Lund som är öppet 7 dagar i veckan tvärs över gatan. Vi har vår egna uteplats som är perfekt i väntan på klass samt barnvänlig för barnen att leka i. Bäst av allt är att vi har GRATIS parkering varje dag 24/7 och endast 4 min bilresa från Lund C samt 6 min bussresa från Lund C (gröna stadsbussar 5 till Annedalsvägen, och 4 till Vildanden, gula regionsbussar 126 till vildanden och 137 till Fjelierondellen).

Prova en dansklass!

Kom in och prova en av våra dansklasser för 150 kr per tillfälle.